Επικοινωνία

Επικοινωνία

Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
47.100 ΑΡΤΑ

Τηλέφωνο: 26813 62101
Fax: 26813 62253

e-mail: gr_tourismou@arta.gr